Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο!

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πελάτες μας στέκονται συγχισμένοι  μπροστά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στην προσφορά που τους προτείνουμε, απορημένοι από τις καλύψεις που δεν τους έχουν εξηγηθεί επαρκώς από άλλους συναδέλφους. Μια τέτοια κάλυψη, σχετικά ακριβή πολλές φορές, αλλά και αρκετά χρήσιμη, είναι αυτή της λεγόμενης «μικτής ασφάλισης».

Το «επίσημο» όνομα της μικτής ασφάλισης, αυτό δηλαδή που αναγράφεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια όσων έχουν επιλέξει την συγκεκριμένη κάλυψη, είναι «κάλυψη ιδίων ζημιών». Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ενώ στα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια ,αποζημιωνόμαστε από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου για το ατύχημά μας, αν έχουμε την κάλυψη ιδίων ζημιών μπορούμε να αποζημιωθούμε και για ζημιές που προκαλέσαμε στο αυτοκίνητό μας εμείς οι ίδιοι. Με λίγα λόγια, ενώ με την κλασική ασφάλεια αυτοκινήτου ασφαλίζουμε την αστική μας ευθύνη έναντι τρίτων, στη μικτή ασφαλίζουμε το ίδιο το όχημά μας.

Κάτι που πρέπει να προσέξει όποιος επιλέξει μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, είναι το ύψος της απαλλαγής. Με τον όρο απαλλαγή, εννοούμε το ποσό που δεν θα καλύψει η ασφαλιστική μας εταιρεία, αν κάνουμε χρήση της κάλυψης ιδίων ζημιών. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια ζημιά στο αυτοκίνητο μας που η επιδιόρθωσή της κοστίζει 1500 ευρώ, και το ύψος της απαλλαγής της μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου που έχουμε επιλέξει είναι 500 ευρώ, θα πληρώσουμε μόνοι μας τα το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα 1000 ευρώ θα κληθεί να τα καταβάλει η ασφαλιστική μας εταιρεία. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι όσο μικρότερη είναι η απαλλαγή, τόσο ακριβότερα είναι και τα ασφάλιστρα!

Υπάρχουν ακόμα διάφοροι περιορισμοί που πρέπει να γνωρίζουμε αν επιθυμούμε να προσθέσουμε την κάλυψη ιδίων ζημιών στην ασφάλεια αυτοκινήτου που πρόκειται να αγοράσουμε. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες απαιτούν την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ώστε να βεβαιωθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα, ενώ αρκετές εταιρείες απαιτούν να είναι ενήμερες για το ποιοι ακριβώς οδηγούν το ασφαλιζόμενο όχημα. Σε περίπτωση που οδηγεί το αυτοκίνητο οδηγός για τον οποίο η εταιρεία δεν είναι ενήμερη, δεν μπορεί να γίνει χρήση της μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου.

Αν λοιπόν η ασφάλεια αυτοκινήτου σας πρόκειται να ανανεωθεί σύντομα, ερευνήστε, ψάξτε και αποφασίστε αν η κάλυψη ιδίων ζημιών ταιριάζει στο όχημά σας και στις συνήθειες οδήγησης που έχετε!