Τι είναι η επαγγελματική αστική ευθύνη;

Είναι η ευθύνη που έχει ο κάθε επαγγελματίας, να λειτουργεί αξιόπιστα, σύμφωνα με τους νόμους και σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ωστόσο, η αμέλεια, τα λάθη και οι παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες, που πάντα υπάρχουν και μπορεί να βλάψουν,προκαλώντας σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.Αυτό δημιουργεί υποχρέωση του επαγγελματία να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν. Παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, οδηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών.


Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;

Το ασφαλιστήριο σας δίνει τη δυνατότητα  αποζημίωσης εκεί που υπάρχουν διεκδικήσεις αποζημίωσης για υλική ζημιά, σωματική βλάβη, θάνατο, χρηματική απώλεια, ηθική βλάβη κλπ, που προκύπτουν από αμέλεια,λάθος ή παράλειψη κατά την άσκηση του επαγγέλματος.. Και φυσικά νομικές – δικαστικές δαπάνες εφόσον η υπόθεση διευθετηθεί εξωδικαστικά ή δικαστικά.

  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων-Συμβολαιογράφων
  • Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης Διαχειριστών Πολυκατοικίας
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης για Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης Ινστιτούτων Αισθητικής

και πολλών άλλων επαγγελματικών κλάδων

 

 

 

Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Εξασφάλιστε την ακίνητη και κινητή περιουσία της επιχείρησής σας! 

Η  προστασία των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων από παράγοντες εσωτερικούς, λειτουργία, συντήρηση, είδος εργασιών, κ.α. ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να επιφέρουν τη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Τη λύση φέρνει η ασφάλιση επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενό τους, περιέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

 Η επιχείρησή σας αποτελεί το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια. Αναλόγως από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.