Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.infinancial.gr καθώς και των πελατών της εταιρίας inFinancial Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Για τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών ή την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας www.infinancial.gr είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία όπου ζητούνται και πραγματοποιείται σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

H εταιρία inFinancial Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Τα μόνα άτομα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές του πελάτη είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αυτό μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και την διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της εταιρείας, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εφόσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. Αποδέκτες των δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης δύνανται να είναι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί. O πελάτης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάση του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής "Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.infinancial.gr. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.