Όπως όλοι γνωρίζουμε η Ακίνητη Περιουσία έχει δεχθεί μεγάλο φορολογικό βάρος τα τελευταία  έτη, με αποτέλεσμα η  μεταβίβασή της στις επόμενες γενεές, σήμερα να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι περιπτώσεις αποποίησης κληρονομιάς, έχουν πάρει μορφή «χιονοστιβάδας», λόγω αδυναμίας των κληρονόμων να ανταποκριθούν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζονται στους «φυσικούς» κληρονόμους (παιδιά, συζύγους κλπ), περιουσίες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Με την ασφάλεια φόρων κληρονομιάς η περιουσία μεταβιβάζεται στους κληρονόμους και ο φόρος θα πληρωθεί από το εν λόγω ασφαλιστήριο.

 

Ισχύον Καθεστώς φόρων κληρονομιάς

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται με βάση την συγγένεια και το ύψος της κληρονομουμένης περιουσίας.

 

Οι πέντε τρόποι εξόφλησης των Φόρων Κληρονομιάς:

 - Ο πρώτος είναι να πληρωθούν από το εισόδημα των κληρονόμων, αν αυτό είναι δυνατόν. Σε αυτή την περίπτωση το κάθε χιλιάρικο φόρου που θα πληρωθεί θα κοστίσει €1.200 (Τα 200 ευρώ είναι ένας μέσος όρος φόρου εισοδήματος).

 - Ο δεύτερος είναι με δανεισμό, αν μπορέσουν να δανειστούν. Σε αυτή την περίπτωση α) το δάνειο πρέπει να εξοφληθεί και β) θα πρέπει να πληρωθούν οι αντίστοιχοι τόκοι. Το κάθε χιλιάρικο φόρου που θα πληρωθεί θα κοστίσει περίπου €1.150

 - Ο τρίτος τρόπος είναι η αποταμίευση του αντίστοιχου ποσού με όσο το δυνατό υψηλότερο τόκο, αν υπάρχουν τα χρήματα. Σ’ αυτή την περίπτωση το ποσό δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Το κάθε χιλιάρικο φόρου που θα πληρωθεί θα κοστίσει περίπου €980 (γιατί κερδίζετε 2% τόκους από το κεφάλαιό σας).

 - Ο τέταρτος είναι με τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, αν μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα. Η βεβιασμένη ρευστοποίηση μπορεί να κοστίσει από 40%-50% της Αξίας της περιουσίας. Σ’ αυτή την περίπτωση το κάθε χιλιάρικο φόρου μπορεί να κοστίσει από 40% -50%. Κόστος: €1.400 – €1.500

 - Ο πέμπτος και καταλληλότερος τρόπος είναι με την ασφάλεια φόρων κληρονομιάς του τιτλούχου της περιουσίας με το ισόποσο, που θα απαιτήσει η Εφορία. Το απαιτούμενο κεφάλαιο δημιουργείται αμέσως και είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί! Σ’ αυτή την περίπτωση το κάθε χιλιάρικο φόρου που θα πληρωθεί θα κοστίσει από 2 έως 20 ευρώ.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλεια φόρων κληρονομιάς

Η προνοητικότητα είναι χάρισμα των επιτυχημένων ανθρώπων. Η εν λόγω ασφάλιση απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να έχουν -εκ των προτέρων- ένα καθορισμένο κεφάλαιο, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα, να αποπληρωθούν οι φόροι κληρονομιάς και να μεταβιβαστεί –ελεύθερη φορολογικών υποχρεώσεων- η ακίνητη περιουσία στους κληρονόμους.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 210 5782411 για να συζητήσουμε αναλυτικά ό,τι θέλετε να μάθετε για το δικό σας ασφαλιστήριο φόρου κληρονομιάς