Η κατοικία είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξία. Ένα περιουσιακό στοιχείο που  παρέχει σε μας και στην οικογένεια μας μια επιπλέον σιγουριά. Εκτιμώντας  τη σπουδαιότητα και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας του σπιτιού σας, με τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας ,σας προσφέρουμε  ολοκληρωμένη κάλυψη της περιουσίας σας .

Για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο, και όσο αφορά την άσφαλιση του ακινήτου, βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος (που εκδόθηκε το Μάιο του 2013), δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης μέσω της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει την ασφαλιστική εταιρία  ή τον ασφαλιστικό σύμβουλο  της προτίμησής του,αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση. Όσοι έχουν στο παρελθόν ασφαλίσει το ακίνητό τους μέσω της τράπεζας, έχουν το δικαίωμα κατά την ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξουν ασφαλιστική εταιρεία και να πετύχουν φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες  καλύψεις.

Ολοκληρωμένες καλύψεις κατά παντός κινδύνου - ενυπόθηκα δάνεια - κάλυψη σεισμού !

 

 • Αξία αντικατάστασης με καινούριο
 • Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημιές λέβητα από έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, θραύση σωληνώσεων, εργασίες για την διάγνωση της αιτίας ζημίας
 • Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους
 • Πράξεις βίας (κακόβουλες, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές)
 • Πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Κλοπή, ληστεία, ζημιές κλεπτών, απώλεια χρημάτων & τιμαλφών
 • Τζάμια, καθρέφτες, επιγραφές
 • Δαπάνες μετά την έλευση του κινδύνου (προσωρινής παραμονής, μεταφοράς, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης περιεχομένου, αμοιβών αρχιτεκτόνων μηχανικών, έκδοσης αδειών)
 • Δαπάνες αντιμετώπισης ζημίας (Έξοδα άντλησης υδάτων, αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς, αποκομιδής ερειπίων)
 • και πολλές άλλες ασφαλιστικές καλύψεις