Εκπτώσεις ανέργων

Ορισμένες εταιρείες δίνουν έκπτωση σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους, ή εξασφαλίζουν τη δωρεάν ανανέωση του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου ή κατοικίας σε περίπτωση που κάποιος μείνει άνεργος ενώ μέχρι τότε ήταν ασφαλισμένος στην συγκεκριμένη εταιρία.

 

Ομαδικές εκπτώσεις

Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς δίνουν έκπτωση στα αυτοκίνητα ή τις μηχανές που είναι στην ίδια επωνυμία και είναι τουλάχιστον τρία οχήματα και πάνω. Επίσης η έκπτωση δίνεται και στα μέλη της ίδιας οικογένειας ακόμα και όταν διαφέρει το επώνυμο.

 

Ειδικές Εκπτώσεις

Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν διαμορφώσει ειδικές εκπτώσεις  επιθυμώντας να είναι ανταγωνιστικές σε συγκεκριμένες  ομάδες πελατών, ή σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ανάλογα με την εμπορική πολιτική  της κάθε εταιρίας.

Έκπτωση  Ομαδικής Ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι που έχουν  δύο ή περισσότερα  οχήματα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία,  δικαιούνται έκπτωση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων τους. Επιπλέον παρέχονται εκπτώσεις και σε παντρεμένα ζευγάρια όταν και οι δύο σύζυγοι είναι ασφαλισμένοι  στην ίδια εταιρεία.

Έκπτωση  Νέων Οχημάτων και Προσεκτικών Οδηγών:
Παρέχεται έκπτωση σε όλα τα οχήματα με ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μικρότερης των τριών ετών. Παρέχεται επιπλέον έκπτωση στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σε οδηγούς  που στα τρία ή τέσσερα  προηγούμενα χρόνια συνεχούς ασφάλισης δεν έχουν προκαλέσει ατύχημα.

Έκπτωση λόγω ασφαλιστηρίου κατοικίας ή ζωής:
Παρέχεται έκπτωση λόγω ύπαρξης ασφαλιστηρίου κατοικίας, επιχείρησης ή ζωής  στην ίδια εταιρία που ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας.

Έκπτωση λόγω ηλικίας:
Πολλές εταιρείες παρέχουν έκπτωση  στην ασφάλεια του αυτοκίνητου λόγω ηλικίας  του οδηγού, ή του ιδιοκτήτη. Έτσι  σε οδηγούς από 30 έως 55 ετών το ασφάλιστρο είναι οικονομικότερο στις περισσότερες περιπτώσεις.