Σύμφωνα με το νόμο, έχετε υποχρέωση να ασφαλίσετε το όχημά σας για την κάλυψη της "Αστικής Ευθύνης" έναντι τρίτων ,δηλαδή για ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσετε. Η Αστική Ευθύνη χωρίζεται στις Υλικές Ζημιές και τις Σωματικές Βλάβες.

Τα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από 01/06/2012 είναι 1.000.000 € ανά ατύχημα για τις Υλικές Ζημιές και 1.000.000 € ανά θύμα για τις Σωματικές Βλάβες.