Μπορείτε,με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο κτίσμα έχει ανεγερθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η αρχική άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά το 1960.

Για περισσότερες πληροφορίες,μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2105782411