Επασφάλιστρο είναι η επιπλέον χρέωση στο ασφαλιστήριό σας όταν παρουσιάζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Κάποιες από τις περιπτώσεις επασφαλίστρου είναι η οδήγηση του οχήματος από οδηγό κάτω των 23 ετών  ή άνω των 70 ετών, οδηγός με δίπλωμα κάτω του ενός έτους, ύπαρξη ρυμουλκούμενου και άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται από την πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.