Σας έχει τύχει ποτέ να εμπλακείτε σε ένα τροχαίο ατύχημα όπου ο υπαίτιος του δυστυχήματος δεν παραδέχεται το λάθος του; Μήπως η Ασφαλιστική εταιρεία που θα σας αποζημίωνε αντιφάσκει ως προς το ύψος της ζημιάς στο όχημα σας; Αν σας τρακάρει ανασφάλιστο όχημα γνωρίζετε πώς θα διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας;

Σε αυτές τις περιπτώσεις   λοιπόν απαιτείται μια σωστή και υπεύθυνη νομική υποστήριξη.

Με τη Νομική Προστασία απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για να βρείτε το δίκιο σας και να διεκδικήσετε κάθε νόμιμη αποζημίωση.

Πρόκειται για μία συμπληρωματική κάλυψη, που παρέχεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες κι εκτός των άλλων αναλαμβάνει την ποινική υπεράσπιση σας, όταν απαιτείται ,ή τη διεκδίκηση της αποζημίωσής σας, όταν υπάρχει διένεξη με μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σ’ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο η Νομική Προστασία καλύπτει:

- Τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα στο ασφαλισμένο όχημα,

- Όποιον με την άδεια του ασφαλισμένου οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους επιβαίνοντες

- Τον ασφαλισμένο προσωπικά σαν οδηγό άλλου οχήματος που δεν ανήκει σ’ αυτόν.

Όταν επέλθει μια από τις προαναφερθείσες ασφαλιστικές περιπτώσεις, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει να καταβάλει :

-τις αμοιβές του δικηγόρου, επιλογής του ασφαλισμένου

-τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης (δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα,μεγαρόσημα κλπ.)

-τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων

-τις αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο

-τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών

-τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας

-την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική  δαπάνη

-τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

Είναι σαν να έχετε στο πλευρό σας έναν εξειδικευμένο συνεργάτη ο οποίος πάντα θα λειτουργεί για το δικό σας συμφέρον, προσπαθώντας να λύσει τις αντιδικίες σας γρήγορα και στο χαμηλότερο κόστος!