Οι οδηγοί που δεν έχουν ασφαλίσει το Ι.Χ. ή τη μοτοσυκλέτα τους καλούνται να πληρώσουν επιπρόσθετο τέλος 250 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση μη έγκυρης καταβολής προσαυξάνεται στα 500 ευρώ.

Η διασταύρωση έχει γίνει μεταξύ της ΓΓΔΕ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και τα σχετικά ειδοποιητήρια έχουν ήδη αποσταλεί προς τους ιδιοκτήτες, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016.

Με το ειδοποιητήριο ανά χείρας, ο ιδιοκτήτης έχει προθεσμία 8 ημερών να τακτοποιήσει την οφειλή του, πληρώνοντας το επιπλέον παράβολο των 250 ευρώ.

Αν ο ανασφάλιστος δεν τακτοποιήσει την οφειλή του εντός του διαστήματος αυτού, τότε το πρόστιμο αυξάνεται σε 500 ευρώ μαζί με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα και οι ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα:

  • Αφαίρεση των πινακίδων, άδειας ικανότητας και άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.
  • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.
  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά & 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
  • Φυλάκιση από δύο μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή έως 3.000€ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.


Όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν φυλάκιση από 2 μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας η και μηνιαία καθώς και διευκολύνσεις στην πληρωμή με πιστωτικές κάρτες.Πηγή: cnn.gr