Εκπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αν ο ασφαλισμένος ανήκει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, σώματα ασφάλειας, ένοπλες δυνάμεις, πυροσβεστικό σώμα κ.λ.π.

 

Καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
  • Υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
  • Κάλυψη επιβαινόντων στο αυτοκίνητό σας για 1.000.000 ευρώ ανά θύμα
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Οδική βοήθεια από ατύχημα
  • Προστασία Bonus(μέχρι 2 ζημιές χωρίς επιβάρυνση)