Μερικές μέρες πριν ταξιδέψετε,είναι απαραίτητο να εφοδιαστείτε με την Πράσινη Κάρτα,την οποία θα εκδόσει η ασφαλιστική σας εταιρία.Η έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν  είναι υποχρεωτική αν το ταξίδι σας περιορίζεται στις χώρες τουτ Ε.Ο.Χ (χώρες – μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Ανδόρα, Κροατία και Λίχτενσταιν) αν η βεβαίωση ασφάλισης αναφέρει τα στοιχεία ασφάλισης και με λατινικούς χαρακτήρες, ωστόσο η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο που διευκολύνει πολύ τις καταστάσεις.Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι η έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτει μόνο την αστική ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος,και όχι τις συμπληρωματικές προαιρετικές καλύψεις που τυχόν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.(π.χ πυρκαγιά,κλοπή κ.α).Ισχύουν τέτοιες καλύψεις μόνο εαν υπάρχει συμφωνία με την ασφαλιστική σας εταιρία.Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με δική σας υπαιτιότητα, η δήλωσή σας πρέπει να υποβληθεί στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σε περίπτωση  εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από χώρα που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., μπορείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα να προβείτε σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.Ο ασφαλιστής σας μπορεί να σας ενημερώσει εαν η Φροντίδα ατυχήματος παρέχεται από την ασφαλιστική σας εταιρία στη χώρα την οποία θα επισκεφθείτε.