Ναι.

Σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, βασική προϋπόθεση για την ισχύ ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί η πλήρης εξόφληση των ασφαλίστρων.

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2014, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλισης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της ομάδας μας στο τηλεφωνικό κέντρο 2105782411.