Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εμπεριέχει την έννοια της αποταμίευσης.

Η αποταμίευση είναι  συνάρτηση χρόνου και  χρημάτων που πληρώνει κανείς.Άρα,όσο πιο νωρίς ξεκινάμε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα,τόσο το καλύτερο!