Σε περίπτωση που θελήσουμε να αλλάξουμε ασφαλιστική εταίρεια καλό είναι να γνωρίζουμε πως,  πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,  τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν "μεταφέρονται.  Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακύρωση του παλαιού ασφαλιστηρίου και έκδοση καινούριου. Όπως είναι φυσικό, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει μεταβίβαση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από την μια εταιρία στην άλλη. Εξυπακούεται πως ποτέ δεν γίνεται κάτι τέτοιο χωρίς τη συναίνεση του ασφαλισμένου, χωρίς δηλαδή την εκ των προτέρων ενημέρωσή του και την έγκρισή του. 

Αν δεν αλλάξουμε ασφαλιστικό σύμβουλο, αλλά μόνο ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα του ακυρωμένου συμβολαίου χρησιμοποιούναι για την εξόφληση μέρους των ασφαλίστρων του νέου συμβολαίου, ενώ και οι συνήθειες μας δεν αλλάζουν  - αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί ασφαλισμένοι θεωρούν, λανθασμένα, πως το συμβόλαιό τους "μεταφέρθηκε".

Σε ασφαλιστήρια κατά ζημιών και αστικής ευθύνης (αυτοκινήτων, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων κ.λπ), οι υποχρέωσεις και οι δεσμεύσεις μεταξύ εταιρείας και πελάτη παύουν με τη λήξη του συμβολαίου μας, οπότε μπορούμε να αναζητήσουμε καλύτερες προτάσεις με τη βοήθεια του ασφαλιστή μας.

Στα ασφαλιστήρια ζωής και υγείας η διακοπή και η μεταφορά σε νέα ασφαλιστική εταιρεία είναι μια πρακτική που γενικά δεν συνηθίζεται, λόγω της πιο σύνθετης φύσης του συμβολαίου ασφάλισης.