Όλοι μας  χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, άρα όλοι μας έχουμε και ασφάλεια αυτοκινήτου. Κατά πόσο όμως γνωρίζουμε πώς θα εξυπηρετηθούμε στην περίπτωση που γίνει κάποιο τροχαία ατύχημα; Μια από τις πτυχές της ασφάλειας αυτοκινήτου που ίσως αγνοούμε είναι και ο λεγόμενος φιλικός διακανονισμός.

Ο φιλικός διακανονισμός δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, που γλιτώνει τις ίδιες αλλά και τους πελάτες τους από περιττή γραφειοκρατία και σπατάλη χρόνου σε περιπτώσεις ατυχημάτων, με αποτέλεσμα οι αποζημειώσεις να καταβάλλονται ευκολότερα και πιο γρήγορα.

Φυσικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν προϋποθέσεις για να γίνει χρήση του φιλικού διακανονισμού, αλλά ευτυχώς για τους οδηγούς δεν είναι πολλές: πρέπει να εμπλέκονται μόνο δυο αυτοκίνητα στο ατύχημα, πρέπει και οι δυο εταιρείες να συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και κυρίως πρέπει ένας από τους δύο οδηγούς να αναλάβει την ευθύνη του ατυχήματος. Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις σχετίζονται με το ύψος των υλικών ζημιών που πρέπει να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το σύστημα δεν εφαρμόζεται αν στο ατύχημα υπάρχουν σωματικές βλάβες. 

Αν και το σύστημα του φιλικού διακανονισμού μπορεί να μας γλιτώσει από περιττές ταλαιπωρίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί ουσιαστικά μια γραφειοκρατική διευκόλυνση και τίποτα παραπάνω. Ακόμα και αν η ασφαλιστική εταιρεία που έχουμε επιλέξει συμμετέχει στο σύστημα, αυτό δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί αν ο άλλος εμπλεκόμενος είναι ασφαλισμένος σε εταιρεία που δε συμμετέχει στον φιλικό διακανονισμό. Είναι καλό να εμπιστεύομαστε τον ασφαλιστή μας, σχετικά με τις εταιρείες που μας προτείνει, καθώς η συμμετοχή ή όχι μιας εταιρείας σε αυτό το σύστημα αποζημείωσης δεν εγγυάται αυτόματα την ποιότητα της ή το πόσο κατάλληλο είναι ένα συμβόλαιο για το δικό μας αυτοκίνητο. 

Αν φυσικά έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου με την οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτής της  χρήσιμης ρύθμισης, το μοναδικό που χρειαζόμαστε είναι το ειδικό έντυπο του φιλικού διακανονισμού, το οποίο θα μας δώσει η ασφαλιστική μας εταιρεία ή ο ασφαλιστής με τον οποίο συνεργαζόμαστε, με σκοπό την συμπλήρωσή του και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς. Ακόμα όμως και αν η εταιρεία μας δε συμμετέχει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως ο ασφαλιστής μας θα είναι δίπλα μας - η επιλογή του σωστού ασφαλιστή είναι ίσως σημαντικότερη και από την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας!